Lista laureatów

Losowanie 30.07

Imię i nazwiskoOstatnie 3 cyfry nr telefonu
Przemysław W.******220
Szczepan L.******131
Tomasz Ł.******570
Anna K.******252
Aneta O.******184
Agata D.******103
Angelika J.******800
Mieczyslaw B.******503
Genowefa Ż.******755
Renata A.******414
Grzegorz Ł.******740
Teresa K.******582
Katarzyna P.******791
Wanda S.******722
Małgorzata M.******823
Kamila J.******643
Genowefa Ż.******755
Krzysztof B.******819
Dariusz S.******992
Andrzej T.******797
Krzysztof F.******520
Henryk K.******004
Paulina B.******697
Anna P.******543
Rafał K.******016
Stanisława Ś.******398
Antonina J.******383
Agnieszka K.******429
Teresa Ł.******100
Maksymilian M.******736
Łukasz J.******680
Krzysztof Ł.******100
Teresa Ł.******543
Beata G.******818
Sławomir P.******244
Grzegorz Ł.******740
Aneta J.******488
Agnieszka K.******068
Andrzej W.******860
Piotr J.******985
Dariusz B.******054
Krzysztof F.******520
Zuzanna W.******145
Agata D.******103
Joanna S.******590
Marta Ł.******635
Krystyna B.******707
Grzegorz Ł.******740
Sabina K.******039
Jolanta K.******732
Patrycja J.******265
Elwira G.******074
Andrzej D.******717
Małgorzata M.******823
Andrzej T.******797
Bożena S.******605
Sebastian Ś.******087
Malgorzata M.******823
Tomasz Z.******977
Nikodem M.******293

Losowanie 06.08

Imię i nazwiskoOstatnie 3 cyfry nr telefonu
Krzysztof M.******828
Eryka P.******190
Iwona P.******450
Adam M.******593
Jerzy G.******738
Magdalena R.******005
Joanna D.******708
Jan K.******965
Beata G.******250
Zuzanna W.******145
Jolanta S.******322
Bożena K.******952
Jerzy M.******698
Olga P.******340
Olga P.******340
Marcin N.******498
Ola P.******987
Justyna K.******115
Małgorzata M. ******823
Marta Ł.******662
Krystyna B.******707
Olga P.******340
Aneta M.******496
Krystyna B.******707
Alojzy J.******485
Sabina M.******537
Grzegorz Ł.******740
Olga P.******340
Teresa Ł.******100
Marcin G.******478
Zbigniew C.******461
Dominik C.******018
Daria W.******432
Jolanta S.******769
Jan B.******111
Mateusz G.******009
Agnieszka L.******066
Maria J.******922
Grażyna H.******207
Kazimierz K.******741
Dariusz S.******828
Krzysztof Ł.******100
Katarzyna S.******004
Sydonia S.******819
Maciej W.******218
Marcin S.******968
Igor H.******032
Paweł R.******327
Edyta Ł******587
Krzysztof F.******520
Olga P.******340
Kazimierz M.******484
Anna B.******552
Anna K.******252
Magdalena P.******534
Kamila Ł.******594
Zuzanna W.******145
Aneta M.******496
Halszka P.******931
Klaudia K.******758

Losowanie 13.08

Imię i nazwiskoOstatnie 3 cyfry nr telefonu
Adrian K.******924
Krystyna B.******707
Michal N.******252
Adam S.******270
Maksymilian M.******570
Magdalena P.******534
Ewa B.******328
Mariusz S.******317
Maria W.******474
Ewa B.******328
Marta Ł.******635
Grzegorz Ł.******740
Sabina K.******039
Łukasz D.******952
Łukasz S.******066
Ewa N.******095
Katarzyna B.******526
Krzysztof M.******554
Paweł R.******137
Iwona S.******323
Kazimierz C.******906
Krzysztof F.******520
Ewa K.******647
Teresa K.******906
Marta B.******115
Marta M.******714
Marcin G.******968
Karol K.******388
Danuta G.******081
Justyna W.******959
Maria W.******474
Halina J.******631
Teresa Ł.******543
Eliza W.******145
Michał K.******560
Ryszard M.******333
Sebastian N.******252
Tadeusz J.******952
Alicja A.******594
Krzysztof F.******520
Anna M.******306
Marta Ł.******635
Tomasz Ł.******570
Tomasz Z.******977
Małgorzata M.******823
Karolina J.******010
Marta Ł.******662
Edyta Ł.******587
Stanisław T.******353
Sebastian Ś.******087
Ewa B.******328
Sławomir D.******800
Karolina J.******010
Joanna S.******648
Sandra M.******255
Karolina J.******010
Grzegorz Ł.******740
Kazimierz M.******484
Andrzej B.******596
Maciej T.******835

Losowanie 20.08

Imię i nazwiskoOstatnie 3 cyfry nr telefonu
Dawid P.******432
Sabina P.******692
Dawid K.******299
Tomasz T.******067
Laura G.******753
Maria K.******006
Katarzyna K.******959
Danuta D.******986
AMANDA M.******467
Aleksandra G.******166
Kazimierz M.******484
Zbigniew D.******963
Anna K.******252
Ania W.******224
Borys C.******666
Faustyna Z.******458
Krzysztof F.******520
Łukasz P.******246
Henryk S.******203
Justyna W.******959
Ola P.******984
Joanna S.******648
Paweł A.******771
Anna W.******192
Roman K.******670
Genowefa S.******774
Nina Ś.******002
Anna B.******312
Adam A.******151
Aleksandra S.******939
Oliwia D.******439
Edyta Ł.******587
Alfreda H.******865
Magda P.******594
Mieczysław B.******503
Halina z.******910
Marek L.******072
Sylwia G.******859
Karolina L.******951
Marta Ż.******714
Teresa C.******558
Aleksandra P.******645
Anna O.******350
Paweł K.******236
Piotr N.******513
Marcin W.******510
Paweł M.******358
Monika P.******956
Danuta H.******052
Monika G.******963
Weronika K.******116
Monika L.******337
Zuzanna M.******220
Katarzyna S.******192
Anna M.******306
Patrycja W.******265
Basia R.******701
Paweł R.******327
Elwira K.******480
Renata Ś.******414

Losowanie 27.08

Imię i nazwiskoOstatnie 3 cyfry nr telefonu
Janina B.******980
Klaudia G.******087
Sebastian Ś.******235
Jarek M.******066
Monika L.******337
Ryszard S.******519
Sylwia S.******380
Piotr J.******060
Monika M.******285
Karol Z.******212
Patrycja M.******642
Marcin D.******861
Joanna L.******034
Bartek R.******886
Ewa S.******241
Ewa A.******237
Marta G.******134
Aneta G.******189
Milena J.******032
Tomasz Ł.******570
Mateusz P.******862
Marcel W.******160
Marta H.******964
Jakub S.******015
Krzysztof G.******975
Roman G.******763
Zbigniew D.******963
Eliza K.******497
Agata R.******089
Henryk K.******229
Wojtek Z.******381
Robert D.******828
Danuta D.******784
Laura G.******753
Krzysztof M.******366
Alicja K.******782
Janina P.******455
Paweł S.******188
Liliana O.******314
Sylwia D.******920
Natalia P.******570
Wanda K.******975
Jolanta S.******105
Borys C.******666
Jerzy M.******698
Maciej W.******218
Barbara J.******134
Stefan S.******581
Hanna S.******630
Mariusz S.******906
Agnieszka C.******217
Iwona G.******252
Kuba K.******203
Magdalena S.******325
Mirella J.******985
Piotr Ł.******132
Renata Z.******293
Adam M.******652
Grzegorz Ł.******740
Anna W.******192

Losowanie 03.09

Imię i nazwiskoOstatnie 3 cyfry nr telefonu
Blanka A.******859
Małgorzata K.******824
Adrian C.******223
Halina O.******126
Adam P.******419
Anna K.******351
Wojciech W.******161
Adam N.******155
Lucyna G.******962
Eugenia R.******860
Piotr K.******288
Maksymilian M.******570
Karol K.******388
Paulina C.******336
Bogdan W.******213
Łukasz L.******006
Ewa M.******515
Tadeusz Z.******184
Krzysztof Z.******230
Olga R.******246
Ewa M.******845
Andrzej C.******017
Helena N.******183
Dawid M.******580
Karol P.******693
Marta G.******134
Jadwiga Z.******184
Iza L.******816
Blanka M.******806
Maja K.******960
Alicja W.******187
Stefan M.******377
Daniel M.******826
Elżbieta O.******195
Wojciech Ż.******265
Henryk K.******229
Małgorzata P.******801
Marcel W.******160
Mieszko W.******710
Joanna D.******708
Natalia K.******440
Barbara K.******337
Magdalena P.******721
Olek W.******814
Karolina D.******316
Krzysztof Ł.******100
Karina N.******920
Paweł B.******370
Grażyna J.******555
Anna N.******038
Grzegorz M.******796
Stanisław B.******572
Roman Z.******972
Karina W.******847
Zbigniew D.******963
Anna C.******410
Adam M.******652
Dominik D.******464
Cecylia M.******111
Artur C.******512

Losowanie 10.09

Imię i nazwiskoOstatnie 3 cyfry nr telefonu
Magda B.******426
Aleksandra D.******679
Barbara S.******741
Marcin Z.******307
Borys C.******666
Piotr L.******063
Danuta D.******987
Radosław B.******081
Adrian C.******223
Maciej Z.******867
Bruno D.******114
Wojciech W.******151
Oliwia D.******439
Amadeusz M.******891
Maria K.******006
Anna K.******944
Jarosław J.******330
Jakub P.******472
Sabina K.******039
Martyna W.******630
Kacper W.******388
Marzena K.******578
Melania C.******204
Aneta M.******496
Faustyna Z.******458
Ewa K.******647
Lidia M.******700
Magda P.******594
Weronika D.******222
Adrianna M.******321
Mieczysław S.******753
Bartek P.******225
Karol A.******185
Joanna B.******377
Rafał M.******089
Andrzej B.******596
Aleksandra P.******645
Tadeusz Z.******184
Olek W.******814
Dominik D.******464
Filip K.******507
Marek D.******079
Bronisława L.******947
Karolina J.******010
Daniel M.******826
Maja K.******960
Czesława G.******213
Dominik S.******104
Bernadetta G.******645
Wiesław P.******467
Marcel W.******160
Paweł R.******614
Adrian S.******216
Łukasz J.******642
Elżbieta P.******052
Daria W.******432
Marta D.******189
Adrian J.******630
Patrycja G.******709
Elżbieta O.******195
Ewa J.******904
Marta Ż.******736
Monika O.******786
Andrzej L.******788
Andrzej O.******522
Kornelia J.******233
Leonard W.******504
Danuta R.******447
Andrzej W.******860
Filip S.******792
Paweł K.******236
Łukasz A.******702
Łukasz L.******006
Michał S.******905
Grażyna J.******555
Klaudia K.******998
Adam N.******155
Anna W.******192
Paweł R.******137
Maria H.******358
Bernadeta G.******548
Albert G.******696
Urszula P.******823
Aniela C.******392
Marta S.******402
Jarek J.******823
Maksymilian M.******570
Krzysztof O.******264
Beata M.******405
Sławomir W.******675
Julia K.******425
Romek H.******256
Antoni K.******841
Marcin D.******861
Monika P.******956
Katarzyna K.******201
Natalia J.******620
Krzysztof K.******217
Mieczysław B.******503
Jakub C.******215
Ireneusz G.******373
Zdzisław C.******844
Agnieszka K.******310
Jolanta D.******232
Karolina D.******316
Jolka S.******769
Iwona N.******324
Robert D.******678
Sydonia S.******819
Zdzisław N.******894
Monika M.******285
Mikołaj G.******673
Krystian G.******636
Julia K.******121
Edyta Ł.******587
Sylwia D.******920
Maria G.******468
Halina Z.******910
Karol K.******388
Patrycja S.******842

Losowanie 17.09

Imię i nazwiskoOstatnie 3 cyfry nr telefonu
Joanna B.******377
Alicja K.******275
Wojciech G.******999
Jolanta G.******327
Klemens D.******111
Małgorzata W.******044
Ewa D.******999
Karol K.******388
Karol D.******714
Stanisław T.******353
Paweł B.******370
Justyna S.******468
Pelagia J.******734
Grzegorz Ł.******740
Natalia K.******946
Izabela P.******888
Magdalena W.******847
Beata G.******621
Ewa S.******241
Grzegorz K.******370
Michał S.******905
Kuba K.******393
Julia L.******377
Iwona G.******252
Patrycja G.******709
Joanna Z.******200
Mirosław L.******293
Oliwia K.******551
Borys C.******666
Mariusz M.******315
Renata I.******313
Ola S.******861
Dawid B.******181
Magda P.******594
Estera D.******520
Jadwiga Z.******184
Tomasz Ś.******384
Jan T.******818
Małgorzata P.******177
Marian B.******971
Aleksandra G.******166
Mieczysław G.******014
Piotr N.******494
Sylwia Z.******119
Genowefa S.******774
Jolanta D.******533
Michał J.******560
Elżbieta G.******997
Justyna L.******224
Marzena K.******578
Katarzyna S.******192
Ela K.******612
Aleksander L.******557
Łucja T.******993
Aleksandra P.******645
Nikodem M.******293
Andrzej O.******522
Klaudia T.******374
Helena N.******183
Dawid K.******299
Ewelina S.******717
Jolanta S.******322
Artur C.******512
Jakub P.******736
Aleksandra A.******403
Wiktor S.******475
Cecylia M.******801
Sebastian Ś.******724
Ewelina M.******999
Jan K.******441
Laura G.******784
Iwona K.******609
Brunon R.******881
Robert D.******828
Stefan S.******581
Sebastian N.******623
Leonard W.******504
Marcin G.******968
Natan J.******488
Justyna W.******215
Dorota T.******133
Katarzyna K.******770
Wacław T.******807
Monika K.******337
Andrzej L.******788
Iwona O.******238
Weronika K.******116
Piotr B.******274
Elżbieta K.******960
Jakub S.******015
Maksymilian M.******570
Natalia K.******310
Tomasz K.******890
Jakub K.******615
Ryszard K.******793
Rafał C.******929
Marcin K.******894
Grażyna J.******555
Jerzy P.******533
Iza H.******929
Zygmunt W.******654
Janina K.******036
Mieczysław S.******753
Katarzyna B.******321
Monika P.******956
Krzysztof C.******766
Daniel M.******826
Wiesław P.******467
Halina J.******631
Krzysztof B.******677
Błażej M.******546
Oliwia D.******439
Marcin W.******510
Marta G.******134
Arkadiusz D.******645
Daria W.******432
Gabriela S.******746
Grzegorz R.******203
Kacper M.******500
Ryszard K.******280